3 Eylül 2016 Cumartesi

08.30-09.15

Hodgkin lenfomaya giriş HL, nodüler lenfosit baskın HL biyolojisi & tedavisi

Dr. Burhan Ferhanoğlu

09.30-10.15

cHL; risk değerlendirmesi ve ilk basamak tedavi (erken evre)

Dr. Burhan Ferhanoğlu

10:30-11:15

cHL; birinci basamak tedavisi (ileri evre)

Dr. Burhan Ferhanoğlu

11:30-12:15

Nüks/ tedaviye yanıt vermeyen HL'nin tedavisi

Dr. Burhan Ferhanoğlu

13:30-14:15

Otolog hematopoetik kök hücre naklinden sonra nüks eden HL'nin tedavisindeki güncel kavramlar

Dr. Burhan Ferhanoğlu

14:30-15:15

Hodgkin lenfoma tanılı yaşlı hastaların tedavisi

Dr. Burhan Ferhanoğlu

15:30-16.15

Olgu tabanlı HL tartışmaları

Dr. Burhan Ferhanoğlu